Archiwum kategorii: Zamki

Zamek w Szczytnej

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Szczytna, Szczytna
 • Data powstania:  1827 w miejscu XVII-sto wiecznego drewnianego fortu
 • Właściciele:  Hochbergowie, Rohrbachowie, Kleinowie
 • Historia po 1945:  użytkowany przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, gdzie prowadzono seminarium duchowne oraz prewentorium przeciwgruźliczne. Następnie po odebraniu dotychczasowym właścicielom obiekt stał się ośrodkiem dla osób upośledzonych. W roku 2006 zamek oddano  Zgromadzeniu.
 • Stan na dziś:  (2016)  DPS

Ruiny zamku w Krupem

 

 • Położenie: powiat krasnostawski,  gmina Krasnystaw
 • Data powstania:  koniec XVI w.
 • Właściciele:  Orzechowscy, Niemiryczowie, Buczaccy, Tworkowscy, Rejowie, Mrozowiccy, Kuczewscy, Poletyłło, Stamierowscy, Ciesielscy, Chmieleńscy, Słomińscy, Smolińscy, Okulicz-Kozarynowie
 • Historia po 1945:  zniszczony w czasie wojen światowych
 • Stan na dziś:  (2011)  ruina udostępniona do zwiedzania

 

Zamek w Przecławiu

 • Położenie: powiat mielecki,  gmina Przecław
 • Data powstania:  1518-1529
 • Właściciele:  Ligęzowie, Koniecpolscy, Tarnawscy, Reyowie, Tyszkiewiczowie
 • Historia po 1945:  obiekt zamieniono na magazyn PGR, po pożarze przekazany zakładom PZL Mielec. w 2005 r. zakupiony przez osoby prywatne
 • Stan na dziś:  (2012)  luksusowy hotel i restauracja oraz muzeum
 • Link www.zamekprzeclaw.pl