Archiwum kategorii: Zamki

Zamek w Ratnie Dolnym

 • Położenie:  dolnośląskie, powiat kłodzki,  gmina Radków, Ratno Dolne
 • Data powstania:  1563 w miejscu dworu
 • Właściciele:  Reichenbachowie, Osterbergowie, Krogerbornowie, Blanckartowie
 • Historia po 1945:  użytkowany przez PGR, następnie jako dom wypoczynkowy.
 • Stan na dziś:  (2016)  po pożarze 1998 ruina.

Zamek w Szczytnej

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Szczytna, Szczytna
 • Data powstania:  1827 w miejscu XVII-sto wiecznego drewnianego fortu
 • Właściciele:  Hochbergowie, Rohrbachowie, Kleinowie
 • Historia po 1945:  użytkowany przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, gdzie prowadzono seminarium duchowne oraz prewentorium przeciwgruźliczne. Następnie po odebraniu dotychczasowym właścicielom obiekt stał się ośrodkiem dla osób upośledzonych. W roku 2006 zamek oddano  Zgromadzeniu.
 • Stan na dziś:  (2016)  DPS

Ruiny zamku w Krupem

 

 • Położenie: powiat krasnostawski,  gmina Krasnystaw
 • Data powstania:  koniec XVI w.
 • Właściciele:  Orzechowscy, Niemiryczowie, Buczaccy, Tworkowscy, Rejowie, Mrozowiccy, Kuczewscy, Poletyłło, Stamierowscy, Ciesielscy, Chmieleńscy, Słomińscy, Smolińscy, Okulicz-Kozarynowie
 • Historia po 1945:  zniszczony w czasie wojen światowych
 • Stan na dziś:  (2011)  ruina udostępniona do zwiedzania