Archiwum kategorii: Pałace

Zespół pałacowo-parkowy w Nozdrzcu

 • Położenie: powiat brzozowski,  gmina Nozdrzec
 • Data powstania:  1843r.  w miejscu drewnianego dworu obronnego, a później zamku
 • Właściciele:  Bukowscy, Fredrowie, Skrzyńscy
 • Historia po 1945: wykorzystywany na cele mieszkaniowe, następnie kupiony przez prywatną firmę
 • Stan na dziś:  (2015)  wynajmowany jako centrum konferencyjne

Pałac w Brzyskach

 • Położenie: powiat jasielski,  gmina Brzyska
 • Data powstania:  podobno istniał tu dwór już w XVII w., jednak pałac pochodzi z I połowy XIX w.
 • Właściciele:  Kotarscy, Łosiowie
 • Historia po 1945: wykorzystywany z różnym przeznaczeniem, służył m. in. jako klubokawiarnia, ośrodek zdrowia, posterunek MO, szkoła podstawowa, sklep, urząd pocztowy, przedszkole i Urząd Gminy
 • Stan na dziś:  (2013)  nieużytkowany, niszczejący

Zespół dworsko pałacowy w Wiśniowej

 • Położenie: powiat strzyżowski,  gmina Wiśniowa
 • Data powstania:  Pierwszy dwór powstał w XVI w. – w miejscu obecnej oficyny. Pałac zbudowano w wieku  XVIII, przebudowano po pożarze w XIX w.
 • Właściciele:  Firlejowie, Jabłonowscy, Mycielscy
 • Historia po 1945:  w obiekcie funkcjonował PGR, posterunek policji oraz przedszkole. Od 2005 roku właścicielem jest Starostwo Powiatowe
 • Ciekawostka: przebywali tu m. in. Józef Czapski, Józef Mehoffer, Jacek Malczewski
 • Stan na dziś:  (2014)   gruntownie odremontowany, park uporządkowany. Obiekt służy jako centrum konferencyjno noclegowe