Ruiny kościoła ewangelickiego w Lądku-Zdroju

 • Położenie: dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Lądek-Zdrój, Lądek-Zdrój
 • Erygacja:  1846 r.
 • Patron:  p.w. Salwatora
 • Stan na dziś:   (2016) – niedostępny do zwiedzania, ruina po pożarze w 1999r.

Lądek-Zdrój

 • Położenie: dolnośląskie, powiat kłodzki,  gmina Lądek-Zdrój
 • Data powstania:  wiek XIII, prawa miejsce: 1282r.
 • Warto zobaczyć:    ratusz (1872 r.),  kamienice w rynku ( XVII-XIX w.) pręgierz (XVI w.), pomnik Trójcy Świętej (1741 r.),  kamienny most św. Jana (1565 r.), ruiny kościoła ewangelickiego (1846)

Bystrzyca Kłodzka

  • Położenie: dolnośląskie, powiat kłodzki,  gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Data powstania:  wiek XI, prawa miejsce: 1309r.
  • Warto zobaczyć:    ratusz (1852 r. ),   mury obronne ( XIV w.), Brama Wodna ( XIV w.),  Brama Rycerska (XVI w.), kamienice (XVII w.), kolumna świętej  Trójcy (1736 r.)

 

 

 

Pałac w Wilkanowie

 • Położenie: dolnośląskie, powiat kłodzki,  gmina Bystrzyca Kłodzka, Wilkanów
 • Data powstania:  wiek XVII w miejscu XVI-sto wiecznego dworu
 • Właściciele:  Althannowie,
 • Historia po 1945:  PGR, po transformacji i próbach remontu sprzedany w ręce prywatne przez gminę.
 • Stan na dziś:  (2016)  ruina

Pałac w Kamieniu Ząbkowickim

 • Położenie: dolnośląskie, powiat ząbkowicki,  gmina Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki
 • Data powstania:  1872 w miejscu wcześniejszych budowli
 • Właściciele:  Orańscy, Hohenzollernowie
 • Historia po 1945:  spalony przez Sowietów. W latach 80-tych wydzierżawiony osobie prywatnej, która prowadziła prace rewitalizacyjne. Od 2010 stał się mieniem gminy.
 • Stan na dziś:  (2017)  udostępniony do zwiedzania.

FOTOGRAFIA I PODRÓŻE