Zamek w Szczytnej

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Szczytna, Szczytna
 • Data powstania:  1827 w miejscu XVII-sto wiecznego drewnianego fortu
 • Właściciele:  Hochbergowie, Rohrbachowie, Kleinowie
 • Historia po 1945:  użytkowany przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, gdzie prowadzono seminarium duchowne oraz prewentorium przeciwgruźliczne. Następnie po odebraniu dotychczasowym właścicielom obiekt stał się ośrodkiem dla osób upośledzonych. W roku 2006 zamek oddano  Zgromadzeniu.
 • Stan na dziś:  (2016)  DPS

Spichlerz dworu Frobelhof w Trzebieszowicach

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Lądek Zdrój, Trzebieszowice
 • Data powstania:  dwór nie istnieje, a spichlerz datowany jest na rok 1733
 • Właściciele:   Frobelowie
 • Historia po 1945:  ?
 • Stan na dziś:  (2016) ruina

Pałac w Jeleniowie

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Lewin Kłodzki, Jeleniów
 • Data powstania:  II połowa XVIII w.  w miejscu dworu
 • Właściciele:   Altenowie, Multiusowie, Haugwitzowie
 • Historia po 1945:  ośrodek wypoczynkowy  „Żurawie”
 • Stan na dziś:  (2016) własność prywatna, nieużytkowany

Dwór w Idzikowie

 • Położenie: powiat kłodzki,  gmina Bystrzyca Kłodzka, Idzików
 • Data powstania:  XVIII w., na pozostałościach poprzednich budowli, których początki sięgają XVw.
 • Właściciele:  Reichenbachowie, Magnisowie
 • Historia po 1945:  PGR
 • Stan na dziś:  (2016)  popadający w ruinę, nieużytkowany